موضوعات مرتبط: تحلیل بازار
برچسب‌ها: اقتصاد

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۲ | ۷:۸ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، ارز ، بورس ، مسکن ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: سپرده

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ | ۱۴:۶ بعد از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |
تاريخ : یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ | ۱۰:۵۵ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، ارز ، بورس ، مسکن ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: صعود ارز وطلا

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۲ | ۱۰:۴۲ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |

موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، ارز ، بورس ، مسکن ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: بورس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ | ۱۰:۳۳ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، بورس
برچسب‌ها: انس جهانی , طلا , سهام

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۰ بهمن۱۳۹۲ | ۱۰:۴۰ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: بورس
برچسب‌ها: بورس مثبت

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۹ بهمن۱۳۹۲ | ۱۱:۷ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |موضوعات مرتبط: بورس
برچسب‌ها: زیان در بورس

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ | ۱۵:۵۳ بعد از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |

موضوعات مرتبط: بورس
برچسب‌ها: بورس مثبت

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ | ۱۰:۳۰ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: بورس
برچسب‌ها: کاهش بورس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۷ بهمن۱۳۹۲ | ۱۰:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، ارز ، بورس ، مسکن ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: مسکن , یورس , طلا , ارز

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ | ۱۴:۲ بعد از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |

موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، ارز ، بورس ، مسکن ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: بازار , سود , شاخص , بورس , سهم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۳۰ دی۱۳۹۲ | ۱۵:۴۵ بعد از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: بورس ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: بازار , سود , شاخص , بورس , سهم

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۲۶ دی۱۳۹۲ | ۱۱:۸ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: سکه ، طلا ، ارز ، بورس ، مسکن ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: طلا , ارز , مسکن , بورس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۲ | ۱۱:۲۹ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: بورس ، تحلیل بازار
برچسب‌ها: سود , خرید سهم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۲ | ۷:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |
تاريخ : یکشنبه ۲۲ دی۱۳۹۲ | ۹:۴۳ قبل از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |


موضوعات مرتبط: مسکن ، اخبارمفید
برچسب‌ها: قسط , وام , جدید , مسکن

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۹۲ | ۱۶:۴ بعد از ظهر | نویسنده : اقتصاد خوانده قدیمی |